1.1.7 Die grafiek toon hoe die suurstofkonsentrasie en get…

Questions

1.1.7 Die grаfiek tооn hоe die suurstofkonsentrаsie en getаlle bakterieë verander wanneer riool by 'n rivier gevoeg word. KLIK OP DIE KNOPPIE OM DIE DIAGRAM OOP TE MAAK IN ‘N NUWE BLAD:   Wat beskryf die suurstofkonsentrasie en die getalle bakterieë tussen die punt waar riool bygevoeg word en punt P?A. Suurstofkonsentrasie en getalle bakterieë bly dieselfde.B. Suurstofkonsentrasie verminder en getalle bakterieë verhoog.C. Suurstofkonsentrasie verhoog en getalle bakterieë neem af.D. Suurstofkonsentrasie bly dieselfde en getalle bakterieë verhoog. (2)