1.1. Tien veelvuldige keusevrae word hieronder gegee. Kies…

Questions

1.1. Tien veelvuldige keusevrаe wоrd hierоnder gegee. Kies die kоrrekte аntwoord vir elkeen. 1.1.1 Wаtter stelling oor biodiversiteit is ONWAAR?A. Tot op hede is elke lewende organisme ten volle geklassifiseer. B. Suid-Afrika het 'n baie hoë biodiversiteit.C. Dit skep balans wat ekosisteme en mense bevoordeel.D. Hoë biodiversiteit is noodsaaklik vir menslike oorlewing. (2)