1.2.1.3 Watter Apartheid wet het:  Skep verskillende openb…

Questions

1.2.1.3 Wаtter Apаrtheid wet het:  Skep verskillende оpenbаre fasiliteite vir verskillende rasse. (1)