1.2 Gee die korrekte biologiese term vir elk van die volge…

Questions

1.2 Gee die kоrrekte biоlоgiese term vir elk vаn die volgende beskrywings. Tik slegs die vrааgnommer, gevolg deur die term. 1.2.1 'n Streek wat 'n sekere klimaat, grondtipe, plantegroei en dierelewe het wat daarmee geassosieer word. (1) 1.2.2 Ritmiese sametrekking en ontspanning van die wande van arteries wat veroorsaak word deur die klop van die hart. (1) 1.2.3 Die deel van die aarde wat bestaan uit grond en rotse. (1) 1.2.4 Die wetenskap wat handel oor die identifisering, benaming en groepering van organismes. (1) 1.2.5 Bloedvate wat die hartspier van bloed voorsien. (1) 1.2.6 Die studie van lewende organismes en hul interaksie met hul omgewing. (1) 1.2.7 Gebiede in die wêreld wat die grootste diversiteit van spesies en die mees endemiese spesies het wat bedreig word met vernietiging. (1) 1.2.8 'n Grafiese voorstelling van die energie of biomassa wat binne elke trofiese vlak voorkom. (1)     [8]