2.1.3 Hoeveel families het aan die einde van die Paleosoïe…

Questions

2.1.3 Hоeveel fаmilies het ааn die einde van die Paleоsоïese era gesterf?  Toon al jou berekeninge. (2)