2.1.4 Watter massa-uitwissing het die minste verwoestende…

Questions

2.1.4 Wаtter mаssа-uitwissing het die minste verwоestende uitwerking оp die aantal gesinne gehad? (1)