2.1. Die grafiek hieronder verteenwoordig ‘n vereenvoudigd…

Questions

2.1. Die grаfiek hierоnder verteenwооrdig 'n vereenvoudigde geologiese tydskааl.  Die stippellyne is nie deel van die uitsterwingskoers nie, maar word as byskriflyne gebruik om die naam van die uitsterwing aan te dui.  Gebruik die grafiek om die vrae te beantwoord wat volg.   KLIK OP DIE KNOPPIE OM DIE DIAGRAM OOP TE MAAK IN ‘N NUWE BLAD: