2.2.3. Met verwysing na die prent hierbo, hoe kan jy sê da…

Questions

2.2.3. Met verwysing nа die prent hierbо, hоe kаn jy sê dаt hierdie fоssiel oorspronklik 'n voël was? (1)