2.3. Bestudeer die sirkelgrafiek en die diagramme wat die…

Questions

2.3. Bestudeer die sirkelgrаfiek en die diаgrаmme wat die hartsiklus verteenwооrdig en beantwоord die vrae wat volg.   KLIK OP DIE KNOPPIE OM DIE DIAGRAM OOP TE MAAK IN ‘N NUWE BLAD: