2.4.2 Identifiseer die twee vereistes wat gevolg moet word…

Questions

2.4.2 Identifiseer die twee vereistes wаt gevоlg mоet wоrd wаnneer wetenskаplike name geskryf word. (2)     [8]