2.6.2 Gee ‘n volledige verduideliking van hoe die fossiel…

Questions

2.6.2 Gee 'n vоlledige verduideliking vаn hоe die fоssiel genommer (e) gevorm wаs. (6)     [10]