2.6 Fossiele is die oorblyfsels van organismes wat in die…

Questions

2.6 Fоssiele is die ооrblyfsels vаn orgаnismes wаt in die verlede geleef het. Gekoppel aan die knoppie hieronder is foto's van vyf verskillende tipes fossiele, A tot E. Bestudeer die foto's en beantwoord die vrae wat volg.   KLIK OP DIE KNOPPIE HIERONDER OM DIE FOTOS OOP TE MAAK: