3.3 Lees die inligting hieronder, bestudeer die diagram en…

Questions

3.3 Lees die inligting hierоnder, bestudeer die diаgrаm en beаntwооrd die vrae wat volg. Die diagram toon 'n keuse kamer.  Hierdie apparaat kan gebruik word om die gedrag van klein ongewerwelde diere soos houtluise in verskillende toestande te bestudeer.   60 houtluise was deur die opening in die middel losgelaat. Die vier kompartemente van die keuse kamer het elk verskillende omgewingstoestande: Donker en droog Donker en klam Lig en droog Lig en klam Die keusekamer is vir 10 minute ongesteurd gelaat. Die hoeveelheid houtluise in elke afdeling is getel. Die getalle is in ‘n tabel aangeteken. Die houtluise is in hulle natuurlike omgewing vrygestel. Die proses is nog drie maal herhaal.   Kliek op die knoppie om die diagram oop te maak in 'n nuwe bladsy.      Die volgende tabel toon die data wat versamel is:     Tabel wat die aantal houtluise in die verskillende omgewingstoestande in die keuse kamer aantoon. Houtluise Donker en droog Donker en klam Lig en droog Lig en klam 1ste 8 47 1 4 2de 4 56 0 0 3de 5 52 1 2 4de 7 49 2 2 Totaal 24 204 4 8 Gemiddeld 6 51 1 2