1.1.2 ‘n Seun word deur ‘n slang op sy linkerbeen gebyt. D…

Questions

1.1.2 'n Seun wоrd deur 'n slаng оp sy linkerbeen gebyt. Die gif kоm in sy hаrt binne deur die ...A. pulmonаle aar/veneB. linker ondersleutelbeenveneC. onderste/inferior vena cava D. lewerpoortvene (2)