1.3 Dui aan of elkeen van die beskrywings in Kolom I van…

Questions

1.3 Dui ааn оf elkeen vаn die beskrywings in Kоlоm I van toepassing is op SLEGS A, SLEGS B, BEIDE A en B, of GEEN van die items in Kolom II nie. Kies die korrekte opsie uit die afsaklys.     Kolom I Kolom II 1.3.1 Vate met kleppe. A Limfvate B Onderste/Inferior vena cava 1.3.2 ‘n Siekte wat veroorsaak word wanneer bloeddruk 145/95 mm Hg is. A Hipotensie B Hipertensie 1.3.3 Sedimentêre rots. A Deur modder, sand en klei gevorm wat deur riviere in lae neergelê is. B Waar fossiele gevind kan word. 1.3.4 Fossielrekord A 'n Lys van al die fossiele van verskillende ouderdomme wat reeds deur wetenskaplikes ontdek is. B Die studie van plant- en dierefossiele. 1.3.5 Fisiografiese faktore. A Rigting van die helling. B Gradiënt.                 (2x5) 1.3.1 [1]   1.3.2 [2]   1.3.3 [3]   1.3.4 [4]   1.3.5 [5]