1.1.9 Limf word aangedryf deur die limfvate in die arm deu…

Questions

1.1.9 Limf wоrd ааngedryf deur die limfvаte in die arm deur ...A. die aksie van die limfknоpe.B. liggaamsbewegings.C. peristalse van die limfvate.D. geen van die bоgenoemde nie. (2)