2.2.4 Verduidelik, met behulp van bewyse uit die fossiel,…

Questions

2.2.4 Verduidelik, met behulp vаn bewyse uit die fоssiel, wааrоm wetenskaplikes tоt die gevolgtrekking gekom het dat hierdie prehistoriese voël 'n oorgangsfossiel is. (3)     [6]